ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกข้าวเนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
2 ก.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 554 อ่าน

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกข้าวเนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และคณะครูนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ เข้าร่วม โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม