ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายสำโรง – ซับเจริญ ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่าง ตำบลทรายขาว - ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
2 ก.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 566 อ่าน

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายสำโรง – ซับเจริญ ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 3+320 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่าง ตำบลทรายขาว - ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เร่งติดตามการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ให้ได้รับถนนที่มีความสภาพสมบูรณ์ในการสัญจรในชุมชน