ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
2 ก.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 563 อ่าน

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ที่ห้องทับทิมสยาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมี พระศรีศาสนโมลี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า และในฐานะดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ได้มาบรรยายธรรมะ ในเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “การทำงาน + ความสุข” พร้อมทั้งร่วมพิธีเจริญภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย