ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยาน แรลลี่ในผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
5 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 678 อ่าน

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยาน แรลลี่ในผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 โดยมี นายบัญชา วัฒนวงศ์ นายอำเภอขลุง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายอิทธิภณ เติมแต้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 1 อำเภอขลุง นายกนก เติมธนสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อำเภอขลุง นายบุญเลิศ ปราศราคิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 3 อำเภอขลุง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรมโดยเน้นการเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพใช้ทั้งกำลังกายสติปัญญา และการทำงานเป็นทีมการอยู่ร่วมกันโดยใช้เส้นทางสายวัฒนธรรมตำบลเกวียนหัก ซึ่งวัดเกวียนหักมีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 400 ปี เป็นสถานที่ใช้จัดกิจกรรมเรียนรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้สูงอายุ จำนวน 19 ทีม และประชาชนทั่วไป จำนวน 22 ทีม พร้อมทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้มอบป้าย Clean Food Good Taste ให้กับร้านค้าที่เข้ามาร่วมงาน อีกทั้งยังร่วมปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานในครั้งนี้อีกด้วย