ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สมาคมสตรีอาสาจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรม “อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรสตรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
5 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 598 อ่าน

วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรม “อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรสตรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุมเสม็ดงามรีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี โดยมี นางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และในฐานะประธานสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยกลุ่มองค์กรสตรีระดับผู้นำจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมอบรมดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรสตรีเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้นำมาปรับใช้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง