ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2559
5 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 617 อ่าน

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม สำหรับสาระสำคัญในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ ได้แก่ ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันเพื่อไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560