ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมลงนามถวายอาลัย และร่วมสรงน้ำเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
14 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 540 อ่าน

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑5.๐๐ น. ณ อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมลงนามถวายอาลัย และร่วมสรงน้ำเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยประดับด้วยเครื่องราชสักการะดอกไม้สด อย่างสมพระเกียรติ บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ