ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ อบจ.จันทบุรี จัดโครงการอบรม เพื่อสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (กิจกรรมที่ 1) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
23 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 545 อ่าน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นาวาเอกจาริก พัวพานิช รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เพื่อสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (กิจกรรมที่ 1) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยก่อนเริ่มการอบรมครั้งนี้ได้มีพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประกอบพิธีทางสงฆ์ ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และเสริมสร้างแนวความคิดในการเคารพซึ่งความแตกต่างทางความคิด ประกอบกับการร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งในการจัดการกับปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดในชุมชนของตนเองได้ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร และแพทย์ภายในเขตอำเภอท่าใหม่ โดยนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมการอบรมเรื่องสาเหตุการแตกแยกของคนในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขให้เป็นระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมรวมพลังความสามัคคีทำความสะอาด เก็บขยะถนนอำเภอท่าใหม่ และทำฝายชะลอน้ำในอำเภอเขาคิชฌกูฏ