ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2559
23 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 628 อ่าน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม สำหรับสาระสำคัญในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ ได้แก่เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559