ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพและผลิตอาสาสมัครสาธารณสุข ภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน ประจำปี 2560
23 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 810 อ่าน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพและผลิตอาสาสมัครสาธารณสุข ภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน ประจำปี 2560 โดยมี พ.อ.อ.ณรงค์ พร้อมพวก ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายณภัทร พรเจีย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละอำเภอ และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมงาน ซึ่งวัตุประสงค์การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใหม่ เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปดูแลสุขภาพของตนเองและประชาชนภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การอบรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี