ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดงานแถลงข่าวการจัดนิทรรศการสืบสานงาน...ตามรอยเท้าพ่อ
25 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,052 อ่าน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจันทบุรี ร่วมแถลงการจัดนิทรรศการสืบสานงาน...ตามรอยเท้าพ่อ การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดจันทบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นการน้อมนำโครงการในพระราชดำริทั้ง 18 โครงการในจังหวัดจันทบุรีรวมถึงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เข้าใจและน้อมนำโครงการในพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมนำโครงการในพระราชดำริต่างๆโดยเฉพาะการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด