ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการจัดนิทรรศการสืบสานงาน...ตามรอยเท้าพ่อ
2 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 511 อ่าน

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 17:30 น. ที่บริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดนิทรรศการสืบสานงาน...ตามรอยเท้าพ่อ โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ซึ่งในพิธีเปิดได้มีการร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะได้ร่วมเดินชมนิทรรศการสืบสานงาน...ตามรอยเท้าพ่อ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้ทราบและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมนำโครงการในพระราชดำริต่างๆโดยเฉพาะการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณะชนได้รับทราบเข้าใจและยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมนิทรรศการสืบสานงาน...ตามรอยเท้าพ่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2559