ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
19 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 934 อ่าน

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ยังมีการแสดงของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรีกว่า 2,000 ชีวิต ที่จะสื่อถึงความสำคัญและความหมายของงานศิลปฯ ประกอบด้วย ชุดแรก เทิดไท้องค์ภูมินทร์ ครูแห่งแผ่นดินมหาราชา การศึกษาไทยพัฒนาด้วยพระมหากรุณาธิคุณ จากโรงเรียนสฤษดิเดช ชุดที่สอง ภูมิพล ล้นเกล้าฯ เจ้าจักรี ทิพย์วารีชโลมขวัญจันทบูรณ์ จากโรงเรียนศรียานุสรณ์และการแปรอักษร เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อชาวจันทบุรี พร้อมแสง สี เสียง สื่อผสมตระการตา และมีการส่งมอบธงงานศิลปฯให้กับเจ้าภาพที่จะจัดในครั้งต่อไปอีกด้วย