ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน ร้อยรสพจนา รวมพลขนมโบราณ สืบสานตำนานพุทราร้อยปี ที่แหลมสิงห์ ครั้งที่ 1
19 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 594 อ่าน

วันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณชายหาดแหลมสิงห์ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน ร้อยรสพจนา รวมพลขนมโบราณ สืบสานตำนานพุทราร้อยปี ที่แหลมสิงห์ ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแหลมสิงห์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ หน่วยงานราชการ และประชาชนภายในเขตอำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดกันต่อมา และเป็นวิถีชีวิตของความเป็นไทย เหมาะกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย โดยภายในงานประกอบด้วย วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้าน และการแสดงพื้นเมืองของอำเภอแหลมสิงห์