ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอขลุง จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560
20 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 690 อ่าน

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานรูด ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วย นายสมชาย ลี้วงศกร นายอำเภอขลุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอขลุง และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านภายในเขตอำเภอขลุง เข้าร่วม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นผู้นำในการสร้างสุขภาพเชิงรุกสามารถวางแผนงานสุขภาพชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต พร้อมเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการงานพัฒนาสุขภาพประชาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชนต่อไป ทั้งนี้ทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอขลุง จะเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน ในระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2559