ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ เดิน-วิ่ง ต้านยาเสพติด ณ คลองภักดีรำไพ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
29 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 868 อ่าน

วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 05.45 น. ณ คลองภักดีรำไพ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ เดิน-วิ่ง ต้านยาเสพติด โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนชาวจันทบุรีได้สนใจ รู้จักออกกำลังกาย สร้างนิสัยการออกกำลังกายให้แก่เยาวชนและประชาชนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก