ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560
19 ม.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 665 อ่าน

วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายทินกร เลื่อมสำราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อำเภอแหลมสิงห์ และ สาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์คณะวิทยากร และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านภายในเขตอำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในมาตรฐานสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานสาธารณสุข และปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชนและท้องถิ่น เนื่องจากกำลังหลักสำคัญ ของการบริการด้านสาธารณสุข คือ กลุ่ม อสม. โดยมีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำ ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายการจัดการดูแลของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ยามเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพในเบื้องต้น