ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน อสม.อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560
2 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 781 อ่าน

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ทีหอประชุมอำเภอสอยดาว นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน อสม อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอสอยดาว เข้าร่วม สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอสอยดาว เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอสอยดาวได้พัฒนาศักยภาพและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ