ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่งหางแมว ครั้งที่ 3 (เทศกาลวันดอกไม้บาน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
2 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 787 อ่าน

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่งหางแมว ครั้งที่ 3 (เทศกาลวันดอกไม้บาน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายเสวก วินิจจิตร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอแก่งหางแมว ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นในอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคม และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวอีกด้วย