ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม รณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.อบจ.จบ.) กิจกรรมปั่นจักรยานร่วมใจถวายความอาลัย
2 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 557 อ่าน

วันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม รณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.อบจ.จบ.) กิจกรรมปั่นจักรยานร่วมใจถวายความอาลัย พร้อมด้วย นายสมยศ ศรีทองคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอนายายอาม เข้าร่วม ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สนับสนุนให้ประชาชนชาวจันทบุรีสนใจออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยได้ปั่นจักรยานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีไปยังพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน จำนวน 250 คน