ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี สโมสรกีฬาอำเภอแก่งหางแมว และกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว จัดมหกรรมกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว ข้าราชการ ประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ประจำปี 2560 “แก่งหางแมวเกมส์” ครั้งที่ 2
16 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 854 อ่าน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ที่สนามกีฬาโรงเรียนแก่งหางแมววิทยาคาร นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว ข้าราชการ ประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ประจำปี 2560 “แก่งหางแมวเกมส์” ครั้งที่ 2 โดยมี นายเดชา แก้วมีกฤชญเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอแก่งหางแมว ในฐานะประธานสโมสรกีฬาอำเภอแก่งหางแมว กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดการงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายด้านการกีฬา ในการต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถ และอัจฉริยภาพด้านการกีฬา ทั้งนี้ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานมหรรมกีฬาอำเภอแก่งหางแมว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 20 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 แห่ง โดยจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแก่งหางแมววิทยาคาร