ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2560
17 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,017 อ่าน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายรณรงค์ ฐานธรรม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม โดยมีสาระเกี่ยวกับการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี การกำหนดการประชุมสมัยสามัญครั้งต่อไป และญัตติขอความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี