ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กิจกรรม นิทรรศการวันอนุรักษ์น้ำโลก ประจำปี 2560
23 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 567 อ่าน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กล่าวเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กิจกรรม นิทรรศการวันอนุรักษ์น้ำโลก พร้อมด้วยนายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 1 อำเภอมะขาม นายบุญเลิศ ปราศราคิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต3 อำเภอขลุง นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ เขื่อนคีรีธาร อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เนื่องด้วยในวันอนุรักษ์น้ำโลก (World for water Day ) ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำเขื่อนคิรีธาร และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์และได้ร่วมปล่อยพันธ์ปลาพื้นบ้านจำนวน 50,000 ตัว โดยโครงการในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก