ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือการติดตามสถานการณ์ตลาดผลไม้ภาคตะวันออก การจัดตั้งตลาดสินค้าเฉพาะ(Magnet Market) เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตผลไม้
3 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 558 อ่าน

วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมหารือการติดตามสถานการณ์ตลาดผลไม้ภาคตะวันออก การจัดตั้งตลาดสินค้าเฉพาะ(Magnet Market)เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตผลไม้ โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ เป็นประธานในการประชุม ร่วมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาหอการค้าไทย กลุ่มสหกรณ์ และตัวแทนภาคประชาชนต่างๆได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย นายสนธิรัตน์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ตั้งใจเดินหน้าผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีเป็นมหานครผลไม้ ศูนย์กลางอัญมณีโลก โดยมีเป้าหมายการสร้างรายได้ เพื่อสร้างจีดีพีของประเทศ 5 แสนล้านบาทใน 5 ปี เพราะจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงมาก ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันให้มีตลาดเฉพาะสินค้าขึ้น ซึ่งตลาดเฉพาะสินค้าเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะ เช่น ผัก ผลไม้ อาหารทะเล หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น มีจุดเด่นที่ชนิดสินค้าที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยมีของสดและแปรรูปชนิดต่างๆ หลังจากการประชุมได้มีการเยี่ยมชมจุดจำหน่ายขนถ่ายสินค้าที่บริเวณเนินสูงเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจที่จะผลักดันให้สินค้าเกษตรของจังหวัดจันทบุรีเป็นที่โดดเด่น สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจ ให้ชุมชนมีความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน