ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองจันทบุรี จัดกิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว อำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปี 2560
12 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 559 อ่าน

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ลานค้าชุมชนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พ.จ.อ.มานะ ทองสิมา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นประธานในพิธีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว อำเภอเมืองจันทบุรี" ประจำปี 2560 โดยมี นางดารณี ชากรแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองจันทบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้สูงอายุอำเภอเมืองจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน ทั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ บูทอบรมส่งเสริมอาชีพให้ความรู้เรื่องการทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มและสบู่เหลวอาบน้ำ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ กีฬาโยนโบว์ลิ่ง กีฬาวิ่งซุปเปอร์แมน และวิ่งวิบาก อีกด้วย