ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2560
25 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 287 อ่าน

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม โดยมีสาระเกี่ยวกับการเตรียมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตอำเภอสอยดาว การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2560-2562 และญัตติขอความเห็นชอบการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี