ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว อำเภอมะขาม” ประจำปี 2560
25 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,019 อ่าน

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ตำบลมะขาม นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเขต 1 อ.มะขาม เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว อำเภอมะขาม” ประจำปี 2560 ทั้งนี้ได้รับเกียร์ติจากนายมนตรี เกตุวิจิตร นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน 500 ท่าน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ การบรรยายความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายของผู้สูงอายุ พิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป