ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอขลุง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว อำเภอขลุง ประจำปี 2560
1 พ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 922 อ่าน

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายอิทธิภณ เติมแต้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 1 อำเภอขลุง นายกนก เติมธนสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อำเภอขลุง และนายบุญเลิศ ปราศราคิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 3 อำเภอขลุง โดยมีนายสมชาย ลี้วงศกร นายอำเภอขลุงเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว อำเภอขลุง ประจำปี 2560 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ การบรรยายความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายของผู้สูงอายุ พิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป