ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพทางดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1 พ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 621 อ่าน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพทางดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้รับความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเล่นดนตรีสากลที่ถูกต้อง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสามารถ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณธรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 420 คน กำหนดให้มีศูนย์ฝึกเยาวชน จำนวน 2 ศูนย์ฝึกประกอบด้วย ศูนย์ฝึกที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เป็นการอบรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีแก่เยาวชนระดับสูง มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 70 คน กำหนดอบรม 30 วัน และศูนย์ฝึกที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นการอบรมดนตรีในระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 350 คน กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560 สำหรับในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จะมีการแสดงศักยภาพทางดนตรีของเยาวชน ในเวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี