ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการใช้คอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ
1 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 784 อ่าน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้คอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตคอนกรีตและการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการนำเถ้าถ่านหินมาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการเลือกใช้วัสดุและสารผสมเพิ่มประเภทต่างๆในการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพคอนกรีตให้ดีขึ้น