ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการขยะจังหวัดจันทบุรี
1 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 642 อ่าน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการขยะจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 1 อำเภอมะขาม และนายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนางประภัสสร ศิริแสงชัยกุล ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหาด้านขยะมูลฝอยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ขยะทำให้เกิดมลพิษเสียระบบนิเวศ และเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากในระดับต้นๆของจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจึงได้ประสานงานกับสำนักท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงเพื่อเรียนรู้การจัดทำยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนถิ่นต้นแบบเพื่อนำมาใช้จัดการปัญหาขยะในจังหวัดจันทบุรี