ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวการจัดงาน “มหานครผลไม้ ประจำปี 2560 (FRUITPITAL FAIR 2017)”
1 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 287 อ่าน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหานครผลไม้ ประจำปี 2560 (FRUITPITAL FAIR 2017)” ซึ่งทางจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี และสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ผนึกกำลังจัดงาน “มหานครผลไม้ ประจำปี 2560 (FRUITPITAL FAIR 2017)” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจำหน่ายผลไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกระดับตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลไม้ทั้งสดและแปรรูป ยกระดับภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางผลไม้ของประเทศ และเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมจากการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ โดยงาน“มหานครผลไม้ ประจำปี 2560 (FRUITPITAL FAIR 2017)” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี