ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการขยะในจังหวัดจันทบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และเทศบาลตำบลเกาะช้าง จังหวัดตราด
1 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 498 อ่าน

วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางประภัสสร ศิริแสงชัยกุล ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานในโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการขยะในจังหวัดจันทบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และเทศบาลตำบลเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงเพื่อเรียนรู้การจัดทำยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนถิ่นต้นแบบเพื่อนำมาใช้จัดการปัญหาขยะในจังหวัดจันทบุรี สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแบ่งกลุ่มเสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์จังหวัดและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเกาะช้าง และการประชุมสรุปทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์จังหวัดและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกด้วย