ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดถนนสายนิคมแพร่งขาหยั่ง – เขาลูกช้าง เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่ 17 ตำบลสองพี่น้อง และหมู่ 14 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
7 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 408 อ่าน

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการเปิดถนนสายนิคมแพร่งขาหยั่ง – เขาลูกช้าง เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่ 17 ตำบลสองพี่น้อง และหมู่ 14 ตำบลทุ่งเบญจา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีอนุมัติงบประมาณสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมด้วยตระแกรงไม้ไผ่มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้จัดหาวัสดุในการก่อสร้างและประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง โดยการเปิดใช้ถนนในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบัญชา วัฒนวงศ์ นายอำเภอท่าใหม่เป็นประธานในการเปิดใช้ถนนในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การก่อสร้างถนนในเส้นนี้เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 แล้วเสร็จในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 23 วัน ถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของประชาชนในหมู่บ้านและท้องถิ่นของตนจะได้ช่วยกันดูแลรักษาถนนที่ตนมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง