ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์พระราชทานแก่บุคลากรและประชาชนในจังหวัดจันทบุรี”
26 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 435 อ่าน

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์พระราชทานแก่บุคลากรและประชาชนในจังหวัดจันทบุรี” โดยมี นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงให้เห็นถึงความรู้รักสามัคคีระหว่างบุคลากรขององค์กร และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะในการทำดอกไม้จันทน์อีกด้วย ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์พระราชทานแก่บุคลากรและประชาชนในจังหวัดจันทบุรี” เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีดังกล่าว โดยกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการสตรีจังหวัดจันทบุรี สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี กลุ่มมวลชน และสถานศึกษาต่างๆ จำวน 150 คน