ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สตรีอาสาพัฒนาอำเภอโป่งน้ำร้อน จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอโป่งน้ำร้อน”
30 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 487 อ่าน

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอโป่งน้ำร้อน” โดยมี นางปราณี ยอดคุณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาสาพัฒนาอำเภอโป่งน้ำร้อน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอโป่งน้ำร้อน ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาสาพัฒนาระดับตำบลในอำเภอโป่งน้ำร้อน จำนวน 135 คน เข้าร่วมงาน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่ออบรมให้ความรู้แก่องค์กรสตรีอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้มีศักยภาพสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขและสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ แนวคิด ให้กับสมาชิกอื่นในสังคมได้ นำไปสู่การขยายผลต่อการพัฒนาครอบครัว สถาบันสังคม นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ที่มีความสุขต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสอดรับนโยบายของจังหวัดจันทบุรี ที่ว่าสุขทุกวันที่จันทบุรี ทั้งนี้ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาสาพัฒนาระดับตำบลในอำเภอโป่งน้ำร้อน จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมันและโครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 นี้