ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2560
6 ก.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 562 อ่าน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม โดยมีสาระเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ราคาตกต่ำ(มังคุด) เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรีอย่างเร่งด่วน