ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอขลุง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอขลุง\"
4 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 265 อ่าน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอขลุง”โดยมี นายอิทธิภณ เติมแต้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอขลุง เขต 1 และนายบุญเลิศ ปราศราคิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอขลุง เขต 3 เข้าร่วม สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้นำสตรี ให้มีบุคลิกภาพโดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ