ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรม\"รวมพลคนรักแม่ ร่วมสร้างสรรค์ สตรีจังหวัดจันทบุรี\"
16 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 831 อ่าน

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมนิว แทรเวล ลอดจ์ จันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรม"รวมพลคนรักแม่ ร่วมสร้างสรรค์ สตรีจังหวัดจันทบุรี" โดยมีกลุ่มสตรีจาก 10 อำเภอ , คณะกรรมการพัฒนาสตรี และสมาชิกสตรีในจังหวัดจันทบุรี โดยการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สร้างพลังแห่งความรักของแม่ ก่อให้เกิดสำนึกที่ดีของลูก เกิดการพัฒนาตนเอง การสร้างคุณงามความดี การกระทำตนเป็นบุคคลที่ดี มีคุณค่าต่อสังคม ภายในงานมีกิจกรรรมการแสดงในชื่อชุด “แม่คือต้นแบบของลูก” จัดการแสดงโดยทีมเยาวชนเด็กจันท์ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แม่คือต้นแบบของลูกและความกตัญญูของลูก” โดย นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 79 คน