ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี \"กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอท่าใหม่\"
21 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 533 อ่าน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอท่าใหม่" โดยมี คณะกรรมการ และสมาชิกชมรมพัฒนาสตรีอำเภอท่าใหม่ เข้าร่วม สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้นำสตรี ให้มีบุคลิกภาพโดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมพัฒนาสตรีอำเภอท่าใหม่ จะเดินไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี