ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
24 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 582 อ่าน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในโครงการปลูกดาวเรืองเพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี สมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นักเรียนจากโรงเรียนวัดทองทั่วและผู้มีจิตอาสาประมาณ 200 คน เข้าร่วม สำหรับการปลูกดาวเรืองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งในวันนี้ได้มีการปลูกดาวเรืองไปทั้งสิ้นจำนวน 40,000 เมล็ด