ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2560
26 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 465 อ่าน

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบุษราคัม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมีสาระสำคัญเรื่องข้อญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560