ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วย 6อ. โดย ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองจันทบุรี
26 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 550 อ่าน

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วย 6อ. และพูดคุยกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องทับทิมสยาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางดารณี ชากรแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองจันทบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการฯเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติตามแนวหลัก 6 อ. ได้แก่ 1.อาหาร 2.ออกกำลังกาย 3.อารมณ์ 4.อนามัยสิ่งแวดล้อม 5.อ โรคยา 6.อบายมุข นอกจากมีสุขภาพกายดีแล้ว ยังทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นอีกด้วย