ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี จังหวัดจันทบุรี
26 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 537 อ่าน

วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี จังหวัดจันทบุรี สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อสร้างความสมดุลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม