ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2560
26 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 507 อ่าน

วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น.ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2560 พร้อมด้วย นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม สำหรับการประชุมในวันนี้ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้มีมติเห็นชอบขออนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันเพื่อไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560