ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2560
30 ต.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 740 อ่าน

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2560 พร้อมด้วย นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีมติรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำพุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560