ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ประจำปี 2561 กิจกรรม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
18 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 638 อ่าน

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ประจำปี 2561 กิจกรรม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายทองแท้ บำรุงกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 1 อำเภอแหลมสิงห์ และนายทินกร เลื่อมสำราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพ ในการที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนในชุมชุมชนตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขจากทุกตำบลในเขตอำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมทั้งสิ้น 260 คน ทั้งนี้ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 350,000 บาท ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด อีกด้วย