ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ประจำปี 2561 กิจกรรม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
18 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 769 อ่าน

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานรูด ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ประจำปี 2561 กิจกรรม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายอิทธิภณ เติมแต้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 1 อำเภอขลุง นายกนก เติมธนสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อำเภอขลุง และนายบุญเลิศ ปราศราคิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 3 อำเภอ ขลุง เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและขยายต่อยอดสู่ประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีความพออยู่พอกิน มีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องยึดติดอยู่กับเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม พร้อมร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ได้มีอาสาสมัครสาธารณสุขจากทุกตำบลในเขตอำเภอขลุง เข้าร่วมกิจกรรม