ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี
26 เม.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 435 อ่าน

“กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอมะขาม” ประจำปี 2561วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอมะขาม นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอมะขาม” ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 1 อำเภอมะขาม และนายบุญล้อม เกียรติประวัติงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อำเภอมะขาม เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสตรีอำเภอมะขาม และเพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ พัฒนาความคิด ความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และความสมานฉันท์สามัคคีของสมาชิกสตรี ทั้งนี้ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 350,000 บาท ให้กับทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมะขาม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย