ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอำเภอนายายอาม
18 ก.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 393 อ่าน

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอำเภอนายายอามวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอำเภอนายายอาม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วม ซึ่งในวันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี